Inhoud deze pagina:
- 11 september 2002 - Initiatiedag voor Liefde
-
kort verslag eerste kustlijn
-
flyer 25 mei 2002

Voorstel: 11 September 2002, Liefde Initiatiedag (19 August 2002, update 26 August, versie 1.02)

Deze tegenwoordige wereld sluit al de toekomstige wereld in. Stel je voor dat er (altijd al?) het paradijs gerealiseerd is, dan hoeft dit besef alleen in onze gedachten zodanig gevestigd te worden, dat het alle mogelijke tegenwerpingen doorstaat. Door het paradijs te leven en bewust elke dag opnieuw eenheid te brengen in ons ervaren van de dagelijkse realiteit, wordt een energie opgebouwd die tegenwerkende krachten (in onszelf) verslijt. Door een moment van stilte te creëren of het niets toe te laten, kan een vleugje van het paradijs ervaren worden. Het verleidt ons om de denkpatronen die ons werelbeeld scheppen te transformeren. Het samen delen van inzichten en ervaringen en doorbraken alsook mislukkingen laat een wijder werkingsveld betreden. De wil en de vastberadenheid om beperkingen te boven te komen, of anders een pure overgave aan het hoogste Goddelijke zullen succes garanderen.

Voorzicht is geboden, alle vitale krachten dienen overwonnen te worden. Zij zijn het speelveld dat een 'duister complot' nog steeds mag beheersen.

11 september 2001 was een initiatiedag voor de mensheid. Daarom kreeg CNN van goddelijke hand de mogelijkheid om onophoudlijk de beelden uit te zenden van de vliegtuigen die zich in de World Trade Center boorden en de trotse torens later tot stof lieten vergaan. Deze beelden werden milliarden keren in het wereldbrein geëtst. De 'duistere kliek' wilden een initiatie in angst en slavernij. De dwazen, ze konden niet begrijpen dat zij desondanks tegelijk een weg tot verheffing voorbereidden.

De burgers die bang waren om hun zekerheiden te verliezen, volgden gedwee de massamedia, en konden niet bevroeden dat ze in dit proces als gevolg hun vrijheid(en) verliezen konden. In de Verenigde Staten als het rijkste en hardvochtigste land was de uitdaging om ondanks alles toch het hart te volgen inderdaad het moeilijkst. De groep van het 'duistere complot' ontmaskerde zichzelf, dronken van een schijnbare overwinning.

Wat is een vooraanstaande reden van hun terreur? WIJ ZELF geven hen die macht. Waarom? Zijn we bang om alleen te staan, als we onderscheiden wat de innere stem vraagt? Daar we sowieso allemaal een eenheid zijn, is ieder roep om een ander te doden feitelijk zelfmoord. Geen reden hoe verheven ook kan deze inzicht ontkrachten. De oorlog is vorbij als we dat willen, hebben John Lennon en Yoko Ono al dertig jaar geleden zo inzichtlijk verkondigd. Juist, een andere richting is van groot belang.

11 September 2002 - tweede initiatiedag voor de mensheid. Een mogelijke weg naar totale vernietiging heeft zich aan de horizon getoond, met name als de VS en Israel hun ergste dreigementen waarmaken. We kunnen ook beslissen dat het zo wel genoeg was. In plaats daarvan zijn we uitgedaagd een initiatie in liefde en eenheid voor de mensheid mogelijk te maken.Een voorstel

Ga naar de zeekust als je daar niet te ver weg bent, samen met je dierbaren. Sta met zicht naar de open zee, en spreid je armen om een ketting te maken met je vrien/inn/en. Nodig iedereen die in de buurt is uit om aan te sluiten en speel wie er de langste ketting kan vormen.

Een eerste ontmoetingstijd is gepland om 12 uur 's middags, voor elf minuten of langer. Als dit niet uitkomt, kan je om zes uur 's avonds een treffen organiseren. Stel je voor wat nodig is om eenheid en welvaart voor een ieder te veroorzaken. Wees een stand ervoor om liefde, plezier, creativiteit, oprechtheid, vrede en eenheid waar en wanneer mogelijk te genereren. Je kan je meest bewegende beleefnissen delen met degenen die naast je staan, en naar hun levensverhalen luisteren. Door je armen te spreiden geef je een duidelijk teken om contact te willen.

In dorpen zijn de bekende trefpunten de verzamelplaatsen om een ketting met de daar aanwezigen te maken.

In de steden kunnen we in de straten gaan om verbindingen te maken met zo veel mogelijk verschillende voorbijgangers.

Planeet Aarde bereid zich voor op de grootste link-up ooit. Dat zal een morfogenetisch veld scheppen waar oplossingen om de verval van het milieu af te wenden van zelf naar voren komen. Ze zijn er reeds uitgewerkt of voorbereid en zullen een waardig leven voor allen mogelijk maken. Niet door de schatten van de Aarde te plunderen, niet door een casino economie, en niet door vernietigingsindustrieën,. Maar door recyclingprocessen en intelligent gebruik van natuurlijke energiebronnen. Wees verbaasd hoe veel al voorbereid is, en kijk erna uit in de zeer nabije toekomst. Wat kan je zelf bijdragen voor een zulke werkelijkheid?

Dank aan al die tegenwerkende krachten (in onszelf) die deze huidige doorbraak mogelijk maken. Er zijn opties. We kunnen besluiten, om de bescheiden weg naar vervolmaking te nemen, bevestigd door de overvloed van liefde die uitgewisseld wordt, of we kunnen aan de zijlijn blijven staan en deze eenmalige gelegenheid voor een bewustzijnssprong missen.

 

(zie hieronder de achtergronden die mede tot dit concept gevoerd hebben)

Andere voorstellen:

(in het engels:) 9/11/2002 "Let Love Ring" Day, http://www.letlovering.com - "We're suggesting that each festivity begin and end with the ringing of bells. The vision is to 'Let Love Ring!' for 24 hours," said Arzella Kay-Wheeler, executive director of "Let Love Ring!"

9/11/2002 - World's Biggest Hug
http://www.worldpeace.org.au/ An Australian peace group attempts (once again) to establish a Guinness record in NSW, Australia, at the Wollongong Lighthouse. "We want this September 11, 2002 to be proclaimed 'World Peace Day' and are inviting millions of people to start the day with a joyous 'Hug for Peace' to remind us all that lasting world peace begins with each of us."Kort verslag eerste bijeenkomst 'kustlijn' in Noordwijk aan Zee

Bedankt voor al degenen die dit initiatief spontaan ondersteund hebben. In amper een week is een fenomenaal proces op gang gekomen. Het was een buitengewoon mooie dag op het strand ter hoogte van het imposante Grand Hotel Huis ter Duin. Toen de aanwezigen elkaar de hand reikten, voelde ik een ongeloofelijke kracht aanwezig.

Hoe verder?
De vele gesprekken met mensen langs het strand en de (achter de schermen) aandacht van de media bevestigden dat het idee een groot potentieel heeft. Met name de verwijzing naar 11 september werd spontaan begrepen. Op meerdere websites waren links geplaatst - bij
antenna.nl op de openingspagina, en op het laatste moment nog verwijzingen in de agendas van 'Week van de Zee', Pax Christi en 'Zinloos geweld'.

Door gesprekken op zaterdag en eigen overwegingen kan ik een ontwerp scenario zien. - Tot 11 september zullen talloze mensen naar de kusten van de wereld gaan voor vakantie en plezier. Met vrienden en goede kennissen kunnen ze verschillende momenten vinden om hand in hand te gaan staan en de blik naar de wijde zee richten. Een onbeschrijvelijk gevoel, dat nog groter wordt als omstaanders uitgenodigd worden zich aan te sluiten. Op 11 september kunnen individuele groepjes met elkaar linken, om duidelijk te maken dat ze elkaar de hand willen reiken voor een leefbare toekomst. Scholen met een kust binnen bereik plannen een uitstapje op die dag met kinderen en ouders om een krachtig signaal te geven voor eenheid en harmonie.
Persbericht
Leidsch Dagblad maandag 26 mei, titel: 'Ketentje van eenheid'.

(Uitgebreider persoonlijk verslag en documentatie achtergronden op deze plaats.)Flyer 'Menslijke keten van eenheid' zaterdag 25 mei langs het strand, vanuit Noordwijk aan Zee.
Idee: Ruud van der Geest, mei 2002 / vormgeving: www.typos.nl


Noordwijk aan Zee, ter hoogte van het Grand Hotel Huis ter Duin, Koningin Astrid Boulevard 5
Openbaar vervoer Connexxion: vanuit Leiden bus 40 en 42; vanuit Haarlem (langere reis) bus 90. Eindhalte in Noordwijk (Pickeplein)

Persoonlijke noot: Ik (Freed Schmitter) heb amper een week geleden via een persbericht van de Spirituele Krant voor het eerst van dit initiatief vernomen. Het sprak me gelijk aan. Ik belde op naar Ruud, en samen hebben we het concept zoals het intussen voorligt ontwikkeld en heeft vooral hij er contacten gelegd. Op dit korte termijn konden we niet al te veel verwachten, maar enkele toevalligheden hebben zich toch aangediend. Zo steunde de 'Stichting tegen zinloos geweld' www.zinloosgeweld.nl spontaan dit initiatief.

En een e-mail kwam donderdag (23 mei) binnen:
...'Naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag, zeggen wij u hierbij toe dat
Pax Christi Nederland uw initiatief van harte ondersteunt. Ondergetekende zal zaterdag acte de presence geven.
...
Succes!
Met vriendelijke groet,
Douwe Wielinga

De 'Week van de Zee' nam een verwijzing in de programma- en laatste nieuws-pagina op. De krant 'Leidsch Dagblad' publiceerde een interview op vrijdag, en een verslag op maandag. Het ANP plaatste een kort persbericht op zaterdag. Een verslaggeefster van Radio Noordwijk maakte een interview ter plaatse.

Gesprekken zijn gaande met UNESCO die de drager is van het VN Decennium voor Vrede en `Eenheid Over de voortgang van 'kustlijn' wordt voorlopig bericht op deze pagina.

top

terug naar beginpagina www.planetwork.org - sitemap