- De Heilige Boeken in één zin: 'Hou van de ander gelijk als van jezelf'.
- Het 'Geheim Gewijd Verhaal' in drie woorden: 'Het Vrijwillige Goddelijke'
- In drie zinnen: De mensheid is een experiment van het hoogste Goddelijke om zichzelf te overstijgen. Daartoe creëerde z/hij een wezen dat tijdelijk z'n goddelijke oorsprong moest vergeten na het verlaten van het Paradijs, maar z'n origine weer zal herinneren in een verre toekomst. Het wordt weer goddelijk, maar nu uit Vrije Wil - de volgende evolutionaire stap die Sri Aurobindo 'het Supramentale' noemt.

- Het 'Verhaal' in ca. vier minuten:

Een geheim gewijd verhaal

Lang, heel lang geleden, toen Al-Eenheid Goddelijk was en niets dan Goddelijk, was alles Goddelijk. In de Tuin van Eden leefde een ieder in harmonie met alles - het Paradijs zoals we het ons voorstellen en herinneren.

Toen, op een dag, eeuwen, tien-duizenden jaren, of eonen geleden, kwam Al-Harmonie, de Schepper die Goed is en niets dan Goed kan zijn, op een uitdagende vraag: Wat zou, in een verre toekomst, groter dan 'Hij' Zelf kunnen worden? Het antwoord was verbazend eenvoudig: een wezen dat Goddelijk zou handeln, niet omdat het niet anders kan, maar UIT VRIJE WIL!

Voor dit doel zal dat nieuwe wezen tijdelijk z'n Universele oorsprong moeten vergeten. Maar op een verre dag, door inzicht en het verlangen om niet meer te lijden, wordt het opnieuw Eenheid en zal Goddelijk handelen, maar nu UIT VRIJE WIL!

Dit nieuw gecreëerde wezen kreeg de naam 'homo sapiens' en werd in tweeën gedeeld, velen noemen hen Adam & Eva. Zij waren vruchtbaar en vermeerderden zich. Hun kinderen en de kinderen van hun kinderen hadden plezier in sex en andere spelletjes, zoekend, vindend, altijd maar weer verlangend naar liefde. Zo werd dit ene wezen door de tijd heen almaar opgesplitsd in millioenen delen om individuële ervaringen en bekwaamheden te verwerven. De Grote Geest creëerde materie- en levensvormen op Aarde voor de mensen, om te verzorgen en ervan te leren. Toch deze mens zou zich in de loop der tijden alleen nog vaag zijn Goddelijke oorsprong herinneren.

Voortgekomen uit een vonk van de Hoogste Inspiratiebron, verloren vrouwen en mannen op Aarde zich gedurende tienduizenden jaren toenemend in de materie. Ze herinnerden zich hun harmonie en eenheid niet meer. Maar dit Hemelse experiment is zó belangrijk en uniek dat er hier op aarde zelfs in de donkerste tijden Goddelijke boodschappers, Avatars en Hoogste Zielen verbleven in fysieke en niet-fysieke vorm. Ze grepen niet in, vrouw / man wordt deze keer Goddelijk UIT VRIJE WIL!

Zo kwam het dat we op dit moment alweer op de drempel naar een Nieuwe Tijd zijn. De mogelijkheid doet zich voor om collectief de stap naar een nieuw, Supramentaal Bewustzijn te zetten. Een moment dat de Hemelen met grote vreugde zal vervullen. - Vanuit onwetendheid hebben we beperkt gedacht en gehandeld en daarmee Moeder Aarde veel schade en pijn berokkend. Alleen met hulp van onze zusters en broers van andere planeten zullen deze problemen nog opgelosd kunnen worden. Zij zijn daarin veel verder dan wij.

Zo heeft dit verhaal een Happy End. De wereldleider en de bedelaar zijn aspecten van het zelfde wezen. Rest ons noch om de meest eenzame en bange en gevaarlijke en arrogante en egoïstiese en onwillende en onbewuste facetten in ons / mij aan het licht te brengen en te verenigen. In die weerstanden schuilt een energie die enorme krachten bundelt, welke anders voorgoed verloren kunnen gaan. Laat ons streven naar her-eniging van de nu 6 billioen aardbewoners, met mededogen, met liefde - in gedachten en geest. De transformatie van de materiele machten gaat volgen.

 

Geschreven op 21-28 februari 1998 gedurende een Wereldwijde Meditatie voor Vrede voor Irak. Eerste publicatie op 28 februari '98, de dertigste geboortedag van de toekomststad Auroville.

Je mag dit 'geheim' doorvertellen en verspreiden.

Meer achtergrondgedachten: Why Postpone Paradise?

(Kom je van een andere Site? Ga eerst naar de openingspagina www.planetwork.org)


Index - Consequences - Without 1 - Without 2 - Recent -
-
PLA - NET 1 - NET 2 - WORK 1 - WORK 2 - Shopping Benefits
-
Year Zero - @ - 15 August 1997 - Secret Story - Links - Sitemap

(Dutch) -
Geheim verhaal - Eurowood - Haagse Vredesconferentie -
(German) -
Geheime Geschichte -
(italiano)
Una storia segreta
(français)
Une histoire sacrée sécrète