(Nederlandse deel 1 van de Planetwork.org site)
Inhoud: Inleiding / Millennium Forum / UNILETS / Treaty of Noordwijk / MillenniumFoto / MillenniumMaal / MillenniumVaria, etc.


Inleiding

Het grootste deel van deze website planetwork.org is in het engels. Ga naar de openingspagina (http://www.planetwork.org) met directe toegang tot actuele of essentiële pagina's.

De informatie die hier bijeengebracht is, wil inspireren om in (je, uw) eigen wereld aan de gang te gaan. Hoe kan die wereld vergroot worden? Welke voorbeelden of inzichten zijn nodig om de stap naar een ruimer wereldbeeld te doen, als die uitdaging aangenomen wordt? Eenmaal daaraan begonnen is er geen eind aan. Al onze vooroordelen worden in de weegschaal gelegd, als we de gedachte beginnen toe te laten dat we elk ander ook zijn. Natuurlijk niet in levendige lijve, maar in potentie. Ons individueel leven en de keuzes die we gemaakt hebben, resulteren in een ander aspect van het geheel. Door levenservaringen met elkaar te delen (met name de sleutelmomenten), kan het begrip voor een ander (deel van onszelf), kan mededogen en compassie groeien. We zullen minder vatbaar zijn voor verhalen over slechte voorbeelden zoals ze dagelijks in de kranten en de massamedia uitgebreid voor het voetlicht gebracht worden. In een familie van zes miljard kan begrijpelijkerwijs af en toe iets mis gaan...

Een zeer ernstige bewustzijns-toestand is sinds 19 april 2001 merkbaar:
Het M
mPS (Meervoudig-MILJARD-Persoonlijkheids-Syndroom)!

Illustratie gevonden op de website van http://www.magenta.nl

 

Dezelfde massamedia geven overdadige aandacht aan enkelen van onze familieleden. Uitgebreide commentaren krijgen de bestuurders der vele duizenden / miljoenen binnen kunstmatig getrokken grenzen, naties genoemd. Conflicten om grenzen zijn dan ook dagelijks onder het voetlicht. Af en toe krijgt een enkeling bijzonder veel aandacht. Hij/zij/het vertegenwoordigt bij voorkeur een aspect dat we liever niet in onszelf accepteren willen: een zondebok. Of betreffend deel inderdaad dermate vervreemd is geworden van de rest, of dat ons dit de massamedia alleen willen doen geloven - het zij even in het midden gelaten.

We hebben dus te maken met een naar vermoeden gemanipuleerd wereldbewustzijn. Een kleine groep poogt zo veel mogelijk te beheersen. Hun wapen is de haat. Positief gezegd: voortdurend het eenheidsbewustzijn aan een test onderwerpen. - Hoe ver ben (ik) bereid om de onbekende of ongemakkelijke delen van (me)zelf te veroordelen? Immers, de kleine heersersgroep wil heel veel wapens verkopen, om de vijand te lijf te gaan. Dat daarmee de eindige bronnen van onzer aller moeder (ruimteschip Aarde) uitgeput worden, deert hen niet. Het gaat tenslotte om hun eigen macht (onmacht wellicht?).

Om deze vreselijke situatie te vergeten, krijgen we daarnaast vermaak aangeboden. Supersterren dienen als voorbeeld wat met hard werken en een grote portie geluk door een enkeling bereikt kan worden. Dat van deze weinigen nog minder innerlijk rijk worden en blijven, doet niets af aan de attractiviteit van deze onder voortdurende aandacht gebrachte coryfeeën. Ze worden als compensatie vorstelijk beloond voor het meespelen.

-------------

Het kan ook anders. In alle bescheidenheid de eenheid laten groeien - eerst om te oefenen met geestverwanten, later met minder voor de hand liggende enkelingen of groepen, en ten slotte met een ieder - dat is het formidabele doel dat zich de mensheid kan stellen voor de komende jaren. Hoe scheppen we een wereld waar de velen zich ontvouwen kunnen en hun bijdrage gewaardeerd wordt, ter meerdere glorie van het experimentele tussenwezen mens? De oppermachtig lijkende materiële wereld met hun vazallen (genootschappen, religies, koningshuizen, bankconglomeraten, militair-industriële complexen, chemieconcernen, technologiereuzen, instituties, wetenschaps- en onderzoekslaboratoria, regeringshoofden, massamedia, entertainmentidustrie, enzovoort) hebben eigenlijk alleen hen kunnen verleiden die uit waren op uiterlijke schijn - macht, overdadig genot, beroemd willen zijn, veel geld en goederen willen hebben ten koste van innerlijke twijfels of roeping.


Een langer essay omtrent deze materie is in het engels te vinden onder
'Why Postpone Paradise?'Kortgevatte passende bijdragen met eventuele links worden hier opgenomen.
Mail een inspiratie(bron).In plaats van zich af laten slachten zoals in Genua gebeurde in juli 2001 en in gelijke of mindere mate eerder in Seattle, Praag, Goeteborg, etc. kunnen de bij elkaar komende groepen en activisten veel beter hun informatie uitwisselen en netwerken. Iede/r heeft een deel bij te dragen aan de mogelijke oplossing van deze essentiële vraagstukken, het is een uitgelezen kans om gezamenlijk iets nieuws te laten ontstaan dat groter is dan de som der delen. De wereld heeft behoefte daaraan! Co-creatie geeft ook de mogelijkheid om de eigen wereld te verruimen.top Verslag van deelname Millennium Forum (officiële NGO- conferentie van de Verenigde Naties)

Van 22 - 26 mei 2000 vond er in New York het Millennium Forum plaats. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, riep in 1997 de NGO's (Non-Governmental Organizations, niet-regeringsgebonden organisaties) op een bijeenkomst te houden in 2000 ter voorbereiding van de Millennium Summit en de General Assembly in september 2000. Visies voor de VN in het komende Millennium staan daarin als thema centraal. Mede door mijn betrokkenheid met de 'Hague Appeal for Peace' en het 'Millennium People Assembly Network / Global Peoples Assembly' en de WereldFederalisten Beweging Nederland WFBN kreeg ik de gelegenheid, om me daarvoor aan te melden. Na wat periekelen (was ik nou wel of niet toegelaten?) kon ik deze uitzonderlijke bijeenkomst dan toch meemaken.

De opening gebeurde in de 'General Assembly Hall' van de VN die nog niet eerder werd opengesteld voor een zo grote groep van de 'Civil Society'. 1.350 afgevaardigden uit 120 landen werkten zes thema's uit, om op vrijdag middag een slotdocument te presenteren, dat bij de 'Millennium Summit' bijgevoegd werd. Deze twee evenementen zijn in hun belangrijkste delen als RealPlayer opnames via deze link http://www.un.org/millennium/summit1.htm te 'herbeleven'. De poging, om het slotdocument als 'unaniem aangenomen' te presenteren was eigenlijk niet juist. Veel beter was geweest om het als de bijdrage van de NGO's te characteriseren, waar alle deelnemers aan meegewerkt hebben, aangevuld met de punten die via de website en via andere media binnenkwamen.
De vele lezingen en presentaties waren soms 'too much'. Maar evenals bij de 'Hague Appeal for Peace' waren de deelnemers een bron voor nieuwe contacten. Het netwerken kon gewoon zelf geïnitieerd worden. Heel wat folders en een stapel visitekaartjes wachtten daarna op verwerking.

top UNILETS

Mijn meest uitzonderlijke ontmoeting was met John 'the Engineer' Turmel, die via zijn website http://www.cyberclass.net/turmel intussen 700 personen uit 40 landen verzameld heeft, die wereldwijd handel met elkaar drijven kunnen. Hij is (volgens hem) 's werelds eerste 'bank-engineer'. De ontwikkeling van de software voor het eerste LETS (Local Exchange Trading System) 1982/84 in Canada staat op zijn naam. Meld je aan via bovenstaande website, om ook deel te nemen aan zijn nieuwste initiatief en voorloper van de UNI-LETS. Met een e-mail adres kan je je eigen bankkonto beginnen!
De terugkoppeling is via het lokale LETS netwerk. Voor Amsterdam is dat 'Noppes' http://www.noppes.nl , voor Den Haag 'Talenten', etc. Drieduizend bestaan intussen wereldwijd, en John wil als kroon daarop nu een UNI-LETS systeem introduceren. Dat werd in het einddocument opgenomen onder punt 5, Globalization (kon ook onder Poverty, Development, Government - een waarlijk multidisciplinair punt...) zie de 'We the Peoples - Millennium Forum Declaration and Agenda for Action
- Strengthening the United Nations for the 21st Century' sectie 5 h), bij http://www.millenniumforum.org/html/papers/Globaliz_currentpaper.htm

Meerdere andere personen die ik leerde kennen hadden hetzelfde interesseveld, bijvoorbeeld Steven G. Brant van het Buckminster Fuller Institute
http://www.bfi.org . Buckminster Fuller, vooral bekend om zijn Dome-constructies en zijn bijzondere wereldkaarten, had eveneens een nieuwe handelseenheid gevonden: kilowatt. Een zeer zinnig inzicht, geld kan met energie gelijkgezet worden. De Global Resources Bank http://www.grb.org daarentegen poogt, alle stromen van energie en ruwmaterialen op aarde als ons kapitaal te kwantificeren. Dit is een zeer omvangrijk ondervangen, indrukwekkend, maar eerlijk gezegd kan ik het niet echt begrijpen. Het lijkt me een beetje op Mark Rose's veel bescheidener project http://www.hum-treebank.com (website tijdelijk niet bereikbaar, maar informatie binnenkort op planetwork.org).

Als vertegenwoordiger van de Global's Peoples Assembly Nederland (GPA-NL binnenkort te beginnen) kwam ik in een groep met boeiende mensen terecht. Van het MPAN netwerk waren dat onder andere Rob Wheeler, Sue Zipp, Harry Learner, Joanie Mizrack, Howard Cort, Rudolf Schneider, David Lionel, Ellen Brogren, Cristina Figari, Hanna Newcombe, Dorothea Sheasby, Andy Strauss, Troy Davis, en anderen die ik vergeten ben. Met Troy had ik wat meer contact. Daardoor kan ik zijn streven, om het begrip 'democratie' met zeven basiscondities te verbinden nu veel beter begrijpen. Met deze focus heeft hij juist in kringen die anders niet openstaan voor nieuwe impulsen behoorlijk succes. Later in de week ontmoette ik ook de vader van Troy, 'World Citizen' oprichter Garry Davis die eveneens een eigen geldsysteem in het leven had geroepen. (In Nederland is op dit moment voor iedereen die daar geen bezwaar tegen heeft met een lidmaatschap van de WFBN diegene van World Citizens inbegrepen.) Op een bijeenkomst op donderdag 25 mei was Olivier Giscard d'Estaing een van de sprekers.

Op cultureel gebied waren er onder andere multiculturele presentaties in de ingangshal van de VN. Muziek en dansen uit verschillende landen, allemaal van een verbazingwekkend niveau. Het hoogtepunt vond ik een groep uit de Filippijnen. Ze bestond uit straatkinderen, en jongeren die meestal blind, doof, stom, verminkt of anders gehandicapt waren. Met grote overtuiging en indrukwekkende professionaliteit brachten ze een knap in elkaar gezette bruisende performance. Een feest voor ogen en oren, hartverwarmend en meeslepend. Eenheid in verscheidenheid ten top.
Zie een uitgebreider verslag in het
engelse deel.


top vervolg (30 juli 2000)
Een paar weken na het Millennium Forum werd duidelijk welke vervolgacties nodig zijn. John Turmel met UNILETS zette alles in het werk om minimaal een regerings-vertegenwoordiging zover te krijgen, zijn voorstel ook daadwerkelijk op de VN-Summit agenda te plaatsen. Nadat dit voornemen niet uitkwam, gaan zijn gedachtes nu uit naar een amendement.

-------------
Eind augustus en begin september waren een enorm aantal evenementen rond de Millennium Summit gepland. Zo was er een wereldtop van religieuze leiders. Enige commotie ontstond doordat de Dalai Lama niet uitgenodigd was, om de regering van China niet te provoceren. Wablief? Dezelfde die de FalunGong leiders liet en laat in het gevangenis gooien? Gelukkig is de Dalai Lama bij zeer vele bijeenkomsten wel aanwezig.

NGO's vertegenwoordigd in de VN hadden hun jaarlijkse bijeenkomst, en ook de Global Peoples Assembly kwam samen voor enkele dagen. Op zaterdag kon ik nog aan de slotbijeenkomst delnemen. Zondag zou op mijn voorstel een eenvoudige flyer ontworpen werden, met Robert Muller's (vroegere assistent van drie secretaris-generaals van de VN gedurende 40 jaren!) korte suggestie voor de Millennium Summit, die als ingezonden brief in het UN Secretariat News verscheen. Hij had ook en langere versie geschreven, met enkele van zijn intussen meer dan '3.000 ideeën en dromen voor een betere wereld' als concrete suggesties.

Een parallel gebeurtenis was het 'State of the World Forum' onder de bezielende leiding van de voormalige USSR-president Nikolaj Gorbatsjev. Het voormalig staatshoofd van Nederland, Ruud Lubbers (met Gorbatsjev mede-initiatiefnemer van de EarthCharter (
http://www.earthcharter.org), nu eveneens president van het Wereld Natuurfonds WWF, en en sinds kort de directeur van UNHCR (Hogeraad VN Vluchtelingen), was de tweede chairman. Dankzij alweer de 'Global Peoples Assembly ' kreeg ik de mogelijkheid om eraan deel te nemen voor de NGO-prijs van $250 in plaats van de normale prijs van $5000 (dan met overnachtingen en maaltijden in het Hilton New York). Ik kon helaas niet de hele conferentie erbij zijn. Woensdagmiddag werd in het Studio van BBC-World een debat opgenomen met enkele sprekers over 'A post-Seattle Look at Globalization', onder de leiding van Tim Sebastian. Ik was erbij, en kwam onverwacht in beeld als vertegenwoordiger van het publiek, omdat ik op de voorste rij in de buurt van een spreker zat die vaak aan het woord was. Dit ca. 50 minuten durende interview werd op zaterdag 9 september 2000 in zo'n 170 landen uitgezonden en vier keer herhaald. Ik kon helaas niet de hele conferentie erbij zijn, vrijdagavond vertrok ik weer naar huis.

Terug in Amsterdam zaterdag ging ik direct door naar het buurtfeest dat een goede kennis organiseerde die vorig jaar bij de
Millennium Meal betrokken was. Het Kortenaerplein-feest was mede door de spectaculaire MM-tafel een groot succes. Doordat ik een latere vlucht moest nemen was ik spijtig genoeg nog maar net voor het eind daar.

Terugkijkend rees de vraag of die twee reizen zich geloond hebben. Zeer zeker het Millennium Forum, dit was een waarlijk historisch gebeuren binnen de VN. Daaran deel te nemen was onbetwist hoogtepunt van dit jaar. Dat de MF Slotverklaring zo ruime aandacht kreeg in de VN (zie bijvoorbeeld hun website) ook tijdens de Millennium Summit, in zowel publicaties als presentaties, bevestigde de waarde en het baanbrekend karakter van deze bijeenkomst.
De 159 staatshoofden van de Summit misten de gelegenheid, om John Turmel's initiatief voor UNILETS in te brengen, wat hem op het idee bracht, de zaak via een Amendement te redden. Een klein succesje had hij door in de 'Earth Times' van donderdag 7 sep afgebeeld te worden op dezelfde pagina als de bekendste staatshoofden.

Eind december werd het UNILETS voorstel opnieuw onder de aandacht gebracht, deze keer door een internationale VN-jeugdbijeenkomst. Ook hiervan is een video te zien (RealPlayer formaat). http://event.mediaondemand.com/unstudentconference/20001208/reb28100mr.ram
De opmerking is direct te zien onder deze koordinaten: ------>Hour: 1 and Minute: 58top Treaty of Noordwijk aan Zee (Bretton Woods 2000)

Sommige connecties die ik kon maken gedurende de State of the World Forum komen wellicht binnenkort van pas als plannen betreffende nieuwe geldsystemen concreter worden. Want intussen kon ik aan nieuwe bijeenkomsten deelnemen. Vers in het geheugen is het Verdrag van Noordwijk aan Zee. Op 1 en 2 december was een internationaal gezelschap van 150 personen bij elkaar op initiatief van het Nederlandse tijdschrift Ode (http://www.ode.nl). Ons doel was om aan een opvolging / vervanging van de Bretton Woods overeenkomsten te werken. In 1944 werden in die plaats in Amerika de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds gesticht. Je kan stellen dat dit zeer ingrijpende gevolgen had, de uitwerking bleek dat arme landen nog armer werden, terwijl de rijkdommen in de rijke landen toenamen. De groeiende protesten in de laatste jaren maken duidelijk dat de wereldgemeenschap dit gedrag niet langer meer toelaat.top Millennium vredesinitiatieven: ontwikkelingen

Op 18 november 1999 werd bij de Verenigde Naties vergadering door Costa Rica het voorstel ingebracht, om 1 januari 2000 als dag van vrede te verklaren. Het was de bekroning van meer dan 5 jaar onvermoeibaar werk van onder ander Steve Diamond en Robert Alan Silverstein, om dit idee te verwezenlijken.

Via hun websites (bijvoorbeeld http://www.oneday.org en http://www.oneday.net ) hebben ze een verhaaltje gepubliceerd in intussen 21 verschillende talen, waaronder Nederlands.

De eerste dag van het nieuwe Millennium, het jaar 2000 en de decade 2001 - 2010 worden nu alledrie door de VN als projecten ter bevordering van vrede ondersteund. Een gelegenheid, om de cultuur van de vrede te leren, voor de kinderen van deze wereld (voor ons allemaal dus!).

Een van de laatste daden van toen VS-president Bill Clinton en vice-president Al Gore (met hun First Ladies Hillary en Tipper) was om voortaan 1 januari officieel als dag van de vrede te vieren in de VS, om te beginnen in 2001. Zie onder ander http://www.millenniummeal.org

Het Millennium Photo project is een idee voor een 'gemeenschaps-onderneming'. - Het is een commercieel project. Iedereen kon deelnemen en gelijktijdig potentieel profijt van hebben. Het uitgangspunt was om 10'000 fotografen overal ter wereld op te roepen, fotos te nemen van Oudejaarsdag 1999/Nieuwjaarsdag 2000 vanaf en tot 12 uur 's middags. Deze beelden werden ter beschikking gesteld aan het Millennium Photo Project bureau. Een internationaal panel heeft de beste 300 foto's gekozen ter publicatie in een hoge-kwaliteits 'koffietafel' boek. "Dawn of the 21st Century" zal internationaal gepubliceerd en verkocht worden, bij voldoende interesse ook in't nederlands. Succesvolle deelnemers krijgen royalties van de verkoop van het boek en de andere projecten plus ieder ander commercieel gebruik van de foto's, als aandeelhouders in Millennium Photo Enterprises Ltd.

Als een selectie worden 2000 inzendingen in een soort 'tijdscapsule' gepresenteerd, het verheugt me bijzonder dat ook mijn inzending (een fotomontage met de seconden-terugtelklok in Amsterdam) daarvoor gekozen werd.

Het boek kwam uit op 3 november 2000. De prijs is US$ 40. En zo ziet de omslag er uit:top Millennium Meal

Een cultuur van vrede begint door begrip voor anderen. In Amsterdam hebben we dit in een bescheiden kader vorm gegeven op 1 januari 2000 in onder meer een Millennium maaltijd. Zoals zo meesterlijk in de volgende illustratie van Carol Lanfear Montgomery uitgedrukt:

Op 23 September 1999, vierden we als deNederlandse contactgroup van het 'Jubillenium Meal', de 'One Day in Peace' en het 'Millennium Peoples Assembly Network' de dag100 (100 dagen tot het Millennium) en de herfst-equinox. We vroegen daarmee aandacht voor de ontelbare projecten voor enheid en vrede wereldwijd, voor het komend Millennium.


Op het vernieuwde Museumplein in Amsterdam hebben we ons bij de mooie vijver getroffen. We brandden honderd kaarsjes in de form van het getal 100, van 11 uur 's avonds tot middernacht. We sloten af met een korte meditatie voor wereldvrede en eenheid. Verschillende avonden tot 1 Januari 2000 waren we aanwezig, om informatie over talrijke Millennium eenheids- en vredesevenementen te verspreiden, zoals samengesteld op
http://www.millenniumworld.org (internationale lijst).

- Op dag 99 werd bij het Witte Huis in Washington (USA) in een soortgelijke ceremonie met 99 schoolkinderen aandacht gevraagd voor een 'derde weg' als alternatief tot de doem-scenario's en de geruststel-variaties.

Millennium Meal (ook: Jubillenium Meal)

Op de pagina PLAns (engels) is uitgebreid ingegaan op het project dat in de Millennium-novelle van Linda Grover 'Tree Island' (verkrijgbaar via treeisland.com, amazon.com, BarnesandNoble.com, en ook direct bij ons) beschreven is. Naast 'Een dag van Vrede - op 1 januari 2000' werd het stoutmoedig plan ontwikkeld, dat dan ook iedereen een maaltijd zou hebben.

Na de VS werd dit plan wereldwijd gelanceerd op dinsdag 12 mei 1999, tijdens de Hague Appeal for Peace. Linda Grover was daartoe naar Nederland gekomen. Met enige trots lieten we om 17.00 uur dr Robert Muller, voormalig assistent secretaris-generaal van de VN, aan de indrukwekkende Millennium Meal tafel van 10 x 4 meter (door het Hollandse bakkers-consortium Bake-Five gesponsoord) zijn handtekening zetten. Robert Muller werd dit jaar genoemd als mogelijke kandidaat voor de Vredes-Nobelprijs. (Noot: Winnaar werd, zoals bekend gemaakt op 17 oktober, de Belgisch-Nederlandse groep Médecins sans frontières / Artsen zonder Grenzen/Doctors without Borders). Hij is nauw verbonden met dit project via de vereniging 'Authors for a Positive Millennium'.


Deze grote Millennium-tafel kan gebruikt worden voor
buurtevenementen, zoals gezamelijk ontbijt mits vervoer, opzetten, afbreken en terugbezorgen geregeld en gefinanceerd wordt.
e-mail ons (subject Millennium Meal tafel)

Het Millennium Meal is een samenwerking aangegaan met 'Jubillenium, duizend jaar van vrede' een inter-religieus initiatief dat vanuit Israël gestart is. Sponsors zoals ElAl, Netvision, Tourist Bureau, etc. dragen aan de financiëring ervan bij. Ook de European Palestinian Chamber of Commerce, the World Council of Peoples for the United Nations, the Geographic Studies Center, en diverse andere ondersteunen dit project. Hun meest interessante project leek mij de 'Interfaith Convention for Peace, Tiberias'.
Verder opmerkelijk: 'The Jubillenium Great Embrace' een levende keten van mensen rond de Dode Zee.

Zie ook in het Engelse deel recent


 
top
MillenniumVaria

Zoals misschien minder bekend is, heeft de Millennium bug toch hard toegeslagen in grote delen van Europa - alleen was dit niet door fout-werkende computers veroorzaakt!
Eind december 1999 hebben extreme weersomstandigheden precies het gevreesde scenario van totale isolatie, geen electriciteit en de noodzaak van zelf-verzorging voor een derde (!) van Frankrijk, en iets minder erg in de nabijgelegen landen veroorzaakt. - Net als Canada een paar jaren eerder, delen van de VS kort geleden, Zuid-Amerika, China, Afrika - wel, de hele wereld is nog steeds onderhavig aan natuurrampen. Sommige zijn veroorzaakt door grove nalatigheden, zoals de snel voortschrijdende uitdroging van de grond door onder andere woud-roofbouw. Of sta even stil bij de rampzalige vergiftiging van Roemenië deze week (14 februari 2000). Een afvalwaterbassin van een Australische goudmijn lekde, en alle vissen in de plaatselijke rivier gingen dood. Deze rivier stroomt naar de Donau. De op handen zijnde milieucatastrofe wordt nu al vergeleken met de Chernobyl kernramp in de zeventiger jaren.

Uit de PZ-nieuwsbrief (http://www.pz,nl) van 18 februari een bericht hierover:

== 1. GIFRAMP TREFT BALKAN EN HONGARIJE

De ramp die zich momenteel voltrekt in de Tisza, de Szamos en de Donau door de lozing van giftig cyanide, is een van de grootste milieurampen van de afgelopen vijftig jaar. Behalve voor het milieu, is de vervuiling van de rivier ook een ramp voor de economieen van Hongarije, Roemenie en Joegoslavie. Vele vissers zijn namelijk werkloos geworden. Er is vrijwel geen levende vis meer in het water te bekennen.

De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Petre Roman erkende deze week dat zijn land mede verantwoordelijk is aan de lozing. De hoofdschuldige is het (deels Australische) bedrijf Esmeralda Exploration, dat in het Roemeense Baia Mare een goudmijn beheert. Dat bedrijf blijft echter stug volhouden dat de ramp schromelijk wordt overdreven.

In Hongarije wordt de vergiftiging van de Tisza al vergeleken met Tsjernobyl. Ruim een week geleden bereikte de verwoestende golf cyanide, afkomstig uit een overgelopen bassin van de goudmijn, de Hongaarse dorpen. De geur was bitter en de Hongaren die het water opgingen kregen last van brandende ogen. Op verschillende delen van de Tisza zagen Hongaren zulke grote hoeveelheden dode vis boven komen drijven, dat het wel kruiend ijs leek. Metingen wezen uit dat sommige delen van de rivier 34 keer de toegestane hoeveelheid cyanide bevatte. Het gif was echter al sterk verdund, want bij de Roemeense grens was het bijna 300 keer teveel. In de Hongaarse stad Szolnok en omliggende dorpen werd er voor meer dan 150.000 mensen plastic kannen drinkwater gedistribueerd.

Deze week kreeg ook Servie met het gif te maken, wat woedende reacties van de Joegoslaven tot gevolg had. Esmeralda beweert intussen dat de vissterfte in de Tisza en de Donau te maken heeft met koud weer. Cyanide zou er niets mee te maken hebben. De Hongaarse regering maakte dinsdag bekend dat het de eigenaar van de goudmijn en de Roemeense overheid voor de rechter gaat dagen. Petre Roman, de Roemeense minister van buitenlandse zaken, vindt echter dat een proces geen zin heeft, zolang het onderzoek naar de ramp nog niet is gedaan. Bovendien vindt hij dat Hongarije er een politieke halszaak van maakt.

Het internationale Wereld Natuurfonds heeft deze week de Hongaarse en Roemeense overheden opgeroepen om de problemen niet langer te onderschatten en alle ruimte en ondersteuning te geven aan deskundigen om de gevolgen van de milieuramp in kaart te brengen. Bij het onderzoek krijgen de landen steun vanuit de Europese Unie. Deze week togen ook wetenschappers van de `United Nations Balkans Task Force` naar Servie voor het nemen van monsters uit de Donau.

Hongaren bewijzen hun dode rivier de laatste eer http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/02/16/Vp/05.html

Milieuramp Donau vereist actie
http://www.wnf.nl/actual/nieuws/template_LONGtest.cfm?NEWS_ID=2371

Romania admits responsibility for spill
http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm?newsid=5717

UN Scientist sample the Danube for cyanide http://ens.lycos.com/ens/feb2000/2000L-02-15-01.html

---------------------------

En vandaag (19 februari 2000) werd in het Nieuws bericht over honderden van dolfijnen die dood aanspoelden aan de Franse westkust. Ze waren vermoedelijk in vangnetten van de grote vistrailers verstrikt geraakt, maar waarom dat gebeurde, was een raadsel... - Zouden de US Navy toch hun aangekondigde doodgevaarlijke experimenten met de laag-frequentie sonars LFAS doorgevoerd hebben? (Zie recent bij de nog vrolijk springende dolfijnen)

Hoogste tijd om zorgvuldig de prioriteiten voor onze planeet te heroverwegen. We kunnen vermoedelijk niet veel meer van zulke incidenten toelaten als we als mensheid (inbegrepen dieren, planten, mineralen, etc.) een kans willen hebben op een waardig en plezierig leven ook voor de kinderen van onze kinderen.


top
Voor het overlijden van Ton Alberts, Architektenbureau Alberts & van Huut, Amsterdam op 16 augustus 1999: In Nederland is hij onvergetelijk door zijn bijdrage aan de NMB/ING Bank in Amsterdam-Zuidoost (indrukwekkende rondleiding via http://tour.ing.nl/ helaas niet meer te volgen, zeker omdat de ING-Bank meent dit unieke bouwwerk in de uitverkoop te moeten doen!), evenals aan het KPMG-gebouw in Amstelveen en voor het Gasunie bouwwerk in Groningen (foto rechts
virtuele rondleiding via http://www.gasunie.nl/nl/p_gn_we.htm ), om maar twee van de bekendsten te noemen.
Ga voor een prachtige brochure naar
http://www.cobouw.nl/architect/index.asp (Adobe Acrobat .pdf formaat)

Waarde Ton,

Het was in 1981 door de 'Planetary Initiative', dat ik je leerde kennen. Genereus stelde je een prachtige ruimte en faciliteiten om te vergaderen ter beschikking.
Daarna kwamen we elkaar regelmatig bij verschillende gelegenheden tegen. Met grote dankbaarheid denk ik aan de 'Bilthoven groep' met als ondertitel 'Versnelling van spirituële bewustwording in Nederland' bij Ellen en Pim van Monsjou, samen met Max van Huut, Karel Douven, en vele andere waardevolle mensen. De som was meer, veel meer dan de delen. Uniek was dat er altijd ruimte voor inspiratie was, en tijd om te delen.
En nog eens had ik het voorrecht je op je best te beleven - toen je een rondleiding gaf door je meesterproef, het NMB/ING-gebouw. Elke blikwinkel ontsluit schoonheid, harmonie, vreugde, mysterie, eenheid, liefde. De oneindigheid, vormgegeven en vereeuwigd in de materiële dimensie. Getuigend van een groot mens. Ik ben dankbaar dat ik je heb mogen ontmoeten.
Met hoge achting
freed


Al meer dan twee jaren volg ik meestal twee keer per week de updates van Sheldan Nidle. Deze diepzinnige commentaren op de huidige situatie van de planeet Aarde als onderdeel van de cosmos sluiten verbazingwekkend vaak aan bij m'n eigen gedachten en inzichten. Ze worden nu ook vertaald in het Nederlands, te vinden op:

http://home.wanadoo.nl/schouwerwou


(1999) Dit jaar is een uitzonderlijk boek met recht als een van de (43) bestverzorgde boeken 1998 in Nederland genomineerd. Het is Dr Loek Schönbeck's dissertatie 'Sunbowl or Symbol - Sun Notions on Heraclites' gezet in zijn eigen lettertype Elyade. De Elyade is in een tijdsbestek van tien jaar (!) speciaal voor dit boek ontworpen, omdat Loek geen enkele letter kon vinden, die een evenwichtig beeld opleverde in de veelvuldige grieks/latijnse mengeling van zijn teksten. Intussen heeft hij een groot aantal soms zeer uitgebreide onderdelen van de Elyade ontworpen - normaal, cursief, vet, kleinkapitalen, allen eveneens in het grieks, en mijn favoriet, de uiterst subtiele 'Titling'.

Wie een mogelijke verdere ontwikkeling van de letterontwerpkunst wil ontdekken, is hier aan het juiste adres. Meer informatie op zijn website http://www.elixir.nl


top

Gedachten betreffend Aspartaam / kunstmatige zoetstoffen

Op dit moment (tweede helft 1999) worden in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe producten met de kreet 'geen suiker toegevoegd' geïntroduceerd. Als je de kleine lettertjes leest, zie je, dat er in plaats van suiker kunstmatige zoetstoffen gebruikt worden. Omdat deze hoogst waarschijnlijk nog veel gevaarlijker zijn als suiker (zie o.a. website http://www.dorway.com) lijkt het wijs deze producten niet te gebruiken.
De eenvoudigste verklaring, waarom suiker niet goed is? Uit informatie van de Makrobiotiek-(Kushi 1 en 2) opleiding begreep ik: geraffineerde suiker mist essentiële bestanddelen, die bij consumptie aangevuld worden door de ontbrekende deelstoffen uit het lichaam te halen. Vanuit dit oogpunt is ook ruwe suiker geen alternatief, alleen oersuiker (verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels) is een volwaardig product. - Een van de beste vervangers van suiker is Stevia. Als een donkere melasse-achtige stroop, is het in een mooi knijpflesje verkrijgbaar via Sunrider. Ik ben distributeur van deze producten van zeer hoge kwaliteit, e-mail voor inlichtingen. (vermeld Sunrider info als 'subject regel')

Ga naar deel 2 van de Nederlandse Planetwork.org site
(brochure Kernwapens / Regenbogen / Haagse Vredesconferentie HAP / HAP begin / UNOY)

Naar deel 3 van de Nederlandse Planetwork.org site
(met Eurowood)

Kom je via een andere site, geniet dan eerst van de (engelse) planetwork.org indexpagina
Index - Consequences - Without 1 - Without 2 - Recent -
-
PLA - NET 1 - NET 2 - WORK 1 - WORK 2 - Shopping Benefits
-
Year Zero - @ - 15 August 1997 - Secret Story - Links - Sitemap -

(Dutch) -
Geheim verhaal - Eurowood - Haagse Vredesconferentie -
(German) -
Geheime Geschichte -
(italiano)
Una storia segreta
(français)
Une histoire sacrée sécrète


(WINKEL FACILITEIT, zie ook aparte
shopping pagina)
Computers, randapparatuur en verbruiksmaterialen zijn nog nooit zo prijsgunstig geweest als via Internet. Officiële volledige garantie ook voor Nederland. Ook Apple producten. Vergelijk rustig:

<a href=http://www.takeitnow.nl/store/ref.cgi?ref=1529>

<img src=http://www.takeitnow.nl/store/img/tin_ani.gif border=0></A>