Eurowood - laatste update 20 september 2001

EUROWOOD (English text see: recent and http://go.to/eurowood - parts of that site sometimes not accessible)

Project van een lichtpiramide REUNION

GEWIJZIGDE LOCATIE VOOR ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2001

In verband met de weersomstandigheden, kan de geplande Lichtpiramide voor Vrede a.s. zaterdag niet plaatsvinden in Park Clingendaal. De velden zijn te drassig. In samenwerking met de gemeente Den Haag is gekozen voor een nieuwe locatie: het Spuiplein bij het stadhuis.

Lichtpiramide voor Vrede in Den Haag

Aan het begin van de Vredesweek, op zaterdagavond 22 september, verschijnt er een piramide van licht op het Spuiplein bij het stadhuis van Den Haag. In de 4 hoeken van dit plein worden 4 krachtige zoeklichten opgesteld. Zij schieten hun krachtige stralen omhoog in de vorm van een piramide. Onder het kruispunt zitten groepjes mensen op de grond voor een nachtwake voor vrede. Samen delen zij de stilte, als antwoord op al het geweld. De Lichtpiramide is een eigentijdse demonstratie voor vrede en schept bovendien een ontmoetingsplek voor al degenen, die hun bezorgdheid willen uiten en omzetten in kracht.

Een keten van lichtpiramiden zou rondom alle conflicthaarden in de wereld kunnen worden aangelegd, met het doel de vrede te bevorderen. Het is een oproep, om geweld af te zweren en de Universele Mensenrechten als richtsnoer voor vrede te accepteren. Den Haag, als stad van internationale rechtspraak en gerechtigheid, is bij uitstek geschikt, om deze keten te openen. Samen de stilte delen voor vrede; een saamhorig samenzijn van multicultureel en multireligieus Den Haag, als voorbeeld voor Jeruzalem en voor alle andere gebieden waar bevolkingsgroepen elkaar bestrijden.

Allen die voor vrede kiezen, worden uitgenodigd de Lichtpiramide met eigen energie te versterken. Vanaf zonsondergang 19.30 zaterdag tot zonsopgang 7.30 uur zondag schijnt de lichtsculptuur op het Spuiplein. Neem een kussen me om op te zitten en eten voor een gemeenschappelijk ontbijt na afloop. Van 19.00 uur tot 20.30 uur staan de initiatiefnemers paraat om de pers te woord te staan.

Dit vredesinitiatief wordt mogelijk gemaakt door inzet en giften van particulieren en door ondersteuning van de Natuurwetpartij, Stichting Men's Right Int., Hotel Mecure, gemeente Den Haag en Stichting Eurowood.

Rob Schrama, Guido Hoogenboom en Johanna van Fessem

Meer informatie?

Stichting Eurowood
Krom Boomssloot 16
1011 GW Amsterdam
tel/fax: 020-6265554
mobiel: 06-14656451
http://go.to/eurowood

Donaties blijven welkom op girorekening 7542527, onder vermelding van "Lichtpiramide Den Haag".

---------------

Laserpiramide in Jerusalem en andere steden zoals nu in Den Haag, (binnenkort in Amsterdam, Berlijn, etc) - zie ook http://go.to/eurowood (sommige delen van die site soms moeilijk bereikbaar)

--------------

De eerste grotere Laserpiramide werd gerealiseerd met helaas te zwakke zoeklichten tijdens het Ruigoord Dorpjuweel 2001 vlakbij Amsterdam op zaterdag 4 augustus.

--------- Tussenopmerking: In hetzelfde weekend was op een steenworp afstand Dance Valley in Spaaarnwoude waar een groot aantal bezoekers ernstig onderkoeld raakten doordat ze te lang op de te weinig bussen wachten moesten. We zagen ze lopen, en wat op het eerste gezicht grappig uitzag (eindeloos lange rijen luchtig geklede bezoekers terwijl eerder hevige regen gevallen was) bleek de volgende ochtend een waar drama te betekenen...

Hieronder een kleine impressie van de Ruigoord zoeklicht-pyramide. De markante stip verbeeldt twee bijzondere ringvliegers die tegelijkertijd in de lucht waren. De volgende stap is om duidelijk zichtbaar (laser)licht te gebruiken en (mijn voorstel) met de exacte afmetingen van de Cheops-pyramide.

Ter documentatie de 'voorgeschiedenis': Door het ontbreken van voldoende financiën voor de laserpiramide (incl. voorbereiding geschat op hfl 75.000) konden eerder geplande evenementen helaas niet op de voorgestelde manier doorgaan. Daar de tijdstip 15 augustus 2000 (Maria Hemelvaart, volle maan, Indiase / Pakistaanse bevrijdingsdag, geboortedag Sri Aurobindo, wereldwijde meditatiedag) toch de juiste leek, gingen enkelen van ons op een bescheiden schaal alsnog proefdraaien met een paar sterke zaklampjes! Niet op Pampus, maar in de binnenstad van Amsterdam bij verschillende grote markante gebouwen.

Dit was 't reeds aangepaste plan:
In de late avonduren van
........ en daarna t/m zondag ........, zal er boven Pampus (een klein eiland vlakbij Almere / Amsterdam) een lichtpiramide zichtbaar worden. Door middel van laserprojectie worden 4 stralen de hemel ingeschoten. Wij hopen hiermee een ontmoeting met 'het buitenaardse' tot stand te brengen. Iedereen kan erbij zijn. Op het water en langs de oevers is de gebeurtenis te volgen.

Precies onder het snijpunt van de lichtpiramide, bevindt zich een groot zeilschip. Het schip is het middelpunt van de 'televisieshow Reunion'. Deskundigen en publiek buigen zich over het UFO-fenomeen. Met behulp van meet- en registratieinstrumenten bereiden zich voor op een mogelijke ontmoeting. Schepen en pleziervaartuigen hebben drummers aan boord en zijn voorzien van foto- en video-cameras.

De keuze voor het Markermeer is bewust gedaan. Ongeveer 15 jaar geleden reed er een lijnbus van Amsterdam naar Lelystad, over de dijk. Op een gegeven moment zagen de inzittenden een UFO zweven boven het water. De buschauffeur bracht de bus tot stilstand en de passagiers stapten uit, om het verschijnsel te aanschouwen. Vervolgens zagen zij, dat de UFO onder water verdween. Dit soort verschijnselen treedt ook op aan de kust bij Los Angeles. Daar zijn al vele waarnemingen geweest, waarbij men UFO's onder water zag verdwijnen. Het is niet toevallig, dat Los Angeles 'De Engelen' betekent. Men beweert dat zich onder deze stad diep onder de grond een UFO-basis bevindt.
Zou dat ook bij het Markermeer het geval kunnen zijn?

Er zijn vele aanwijzingen, dat piramiden te maken hebben met beschavingen van andere zonnestelsels en dat zij door hen op Aarde ziin terecht gekomen. Is het toeval, dat de kustlijn van de provincie Yucatan aan de Golf van Mexico dezelfde vorm vertoont als die van Nederland? Yucatan is bekend om zijn vele piramiden. Als we transparante kaarten van beide streken op elkaar leggen, dan verschiinen er in het Markermeer en omgeving vele piramiden. Bevond zich in dit gebied in een ver verleden misschien een hoogstaande cultuur, met piramiden, in een tropisch paradijs? Er zijn in het Markermeer voldoende voorwaarden aanwezig, om opnieuw een aards paradijs te creëren.

Het buitenaardse maakt zich zorgen over de wijze, waarop wij met onze planeet omgaan. De Aarde en de dampkring eromheen veranderen in één groot vuilnisvat, de mens dreigt aan zijn eigen voortvarendheid ten onder te gaan. Het is mogelijk, om de klok terug te draaien en te leren van onze fouten. Door milieubewust te investeren maken we Moeder Aarde weer gezond.
Te beginnen in het Markermeer, waar het natuurgebied Eurowood zal gaan verrijzen, een land met de contouren van Europa. Haar volkeren adopteren dit nieuwe land en verrijken het met het beste uit hun cultuur.
Eurowood geeft Europa een nieuw hart: berekend van Nova Zembla tot de Azoren en van IJsland tot het zuid-oost puntje van Turkije, ligt het nagenoeg in het midden van Europa, spiritueel de beste plek om een nieuw land tot ontwikkeling te brengen. Eurowood is het begin van een reeks 'Parken voor Vrede' verspreid over de wereld, waar de mens in harmonie met de natuur het nieuwe paradijs zal realiseren.

Rob Schrama, Guido Maria Hoogenboom, Ben Waalwijk, Ron van Cuyk
Stichting Eurowood
Krom Boomssloot 16
1011 &W Amsterdam
tel. mobiel: 06-24630330
tel/fax: 020-6265554
Ter gelegenheid van een Festival in Lelystad op zaterdag 28 augustus 1999, werd om 14 uur een boottocht naar de plek van het toekomstige Eurowood georganiseerd. De deelnemers namen zakjes zand mee, om symbolisch de eerste grond aan te leggen. SBS 6 deed verslag van het gebeurtenis.Eurowood (achtergronden)
Het Markermeer (gelegen in Holland, in het IJsselmeer nabij Lelystad en Hoorn kan een nieuwe bestemming krijgen: Eurowood. De vorm van Europa past, iets naar het zuid oosten gedraaid, er precies in. Zo ontstaat een Europa in het klein, ongeveer 40 vierkante kilometer groot. Eurowood wordt een landschapspark, waarin de verscheidenheid van de Europese natuur is terug te vinden. De mensen uit Europa adopteren het nieuwe land en accentueren het landschap met het beste dat hun cultuur te bieden heeft. Grenzen bestaan er niet: allen die een positieve bijdrage leveren aan deze proeftuin voor een nieuw Europa, zijn welkom. Eurowood wordt geen polder maar een superterp met een glooiend landschap, oprijzend uit het Markermeer.

De initiatiefnemers, Ben Waalwijk en Rob Schrama, willen zo veel mogelijk mensen in Europa betrekken bij het ontstaansproces. Zij zijn ervan overtuigd, dat er in Nederland kennis en middelen ruimschoots aanwezig zijn, om Eurowood op een ecologisch verantwoorde wijze tot stand te brengen. Deskundigen bevestigen dat. Inpoldering is verouderd. Het tot in de eeuwigheid water naar de zee dragen om geen natte voeten te krijgen, verslindt energie. Landwinning kan milieuvriendelijker en hoeft niet in een saai vlakland met dijken te ontaarden. De wereld moet niet aan zijn eigen vooruitgang ten onder te gaan.

Door gericht en bewust te investeren, kunnen we met elkaar de wereld-economie bijsturen en Moeder Aarde gezond maken. Te beginnen in Nederland. Immers, met ons veelgeprezen 'poldermodel' wordt het milieu enkel maar meer vervuild. Eurowood is het alternatief en geeft Europa een nieuw spiritueel hart: berekend van Nova Zembla tot de Azoren en van Ijsland tot het zuidoost-puntje van Turkije, ligt Eurowood nagenoeg in het midden van Europa. In de oosterse filosofie heet een dergelijk middelpunt een Brahmastan en vormt het de beste plek om een spiritueel nieuw te creëren land tot ontwikkeling te brengen.

Eurowood krijgt een voorbeeldfunctie voor de landen om haar heen, hoe een betere wereld er uit zou kunnen zien. Het wordt een Park voor Vrede. In Nederland zijn spiritueel bewustzijn, financiële rijkdom, ecologische en waterbouwtechnische kennis ruimschoots aanwezig, om een dergelijk nieuw gebied tot stand te brengen. Geen ander land beschikt over zoveel mogelijkheden. Met Eurowood wordt de Europese gedachte een concreet nastreefbaar ideaal dat de fantasie prikkelt en motiveert tot daden.
Overal ter wereld kunnen Parken voor Vrede worden gecreëerd; volledig nieuw in te richten gebieden die de omringende culturen uitnodigen, met elkaar samen te werken ten einde permanente vrede op een gezonde aarde te realiseren.

Index - Consequences - Without 1 - Without 2 - Recent -
-
PLA - NET 1 - NET 2 - WORK 1 - WORK 2 - Shopping Benefits
-
Year Zero - @ - 15 August 1997 - Secret Story - Links - Sitemap -

(Dutch) -
Geheim verhaal - Millennium - Haagse Vredesconferentie -
(German) -
Geheime Geschichte -
(italiano)
Una storia segreta
(français)
Une histoire sacrée sécrète